جلوگیری از شل شدن واژن

چگونه می توان با ورزش از شل شدن واژن پیشگیری کرد؟

متخصص زنان | درمان شلی واژن

با ورزش عضلات لگن میتوان از شل شدن واژن جلوگیری کرده ورزش عضلات لگن که به آنها ورزشهای کگل  هم گفته  می شود ورزشهائی هستند که عضلات کنترل کننده دفع ادرار و مدفوع را تقویت می کنند و از نشط ادرار و گاز و مدفوع جلوگیری می کنند همچنین به افرادی که افتادگی ارگانهای لگنی دارند کمک می کند .

شل شدن واژن

– افتادگی ارگانهای لگنی که در بین مابه افتادگی رحم معروف است یعنی پائین افتادن ارگانهای زیر دل و برجسته شدن به درون واژن .

– ورزش های کگل را در هر وضعیت مثل نشستن روی صندلی یا خوابیدن می توان انجام داد.

– ابتدا شروع کنید به سفت کردن عضلات اطراف مقعد مثل زمانی که می خواهید مدفوع خود را نگذارید دفع شود.

– سپس بر عضلات واژن خود تمرکز کنید وآن را سفت کنید ،انگار که می خواهید مانع دفع ادرارتان شوید و ادرار را نگه دارید .

– حالا هر دو قسمت را با هم سفت کنید و بطرف بالا بکشید.

و چند ثانیه (هر قدر می توانید) نگه دارید ،سپس آن را رها کنید .

– این کار را ده مرتبه و دو تا سه بار در روز تکرار کنید.

– فقط عضلات کف لگن را سفت کنید نه عضلات باسن را سعی کنید راحت نفس بکشید ،نفس خود را حبس نکنید و زور نزنید.

– اگر چهار تا پنج ماه این ورزشها را ادامه دهید متوجه نتایج خوب آن خواهید شد .

– نشستن روی توپهای سوئیسی نیز به تقویت عضلات کف لگن کمک می کند.